Formålet med den kirkelige tilstedeværelse ved Folkemødet, er eksplicit at vise omverden, hvad kirken og kirkelige organisationer bidrager med i samfundet – også ved en fejring af folkeligheden som denne.

Initiativet er taget af en række lokale kirker på Bornholm, men blev hurtigt et fælles nationalt anliggende i samarbejde med en række kirkesamfund og kirkelige organisationer. Det sker ud fra et ønske om kirkelig tilstedeværelse ved Folkemødet. Kirken kan bidrage med et vigtigt budskab om håb og om tilstedeværelse i tilværelsen i verden. Der hvor mennesket er, bør kirken også være.

Kirken er en vigtig del af samfundet og har en vigtig stemme ind i verden. Derfor er det helt naturligt, at kirker og kirkelige organisationer er med på Folkemødet. 

Fællesskab og mangfoldighed karakteriserer initiativet om at have et kirkeligt telt - også i 2019. Lige så fælles vi er om at være kirke og fælles i vores tilstedeværelse ved Folkemødet, ligeså mangfoldige er vi også. Denne dobbelthed af fællesskab og mangfoldighed kommer også til udtryk i teltet Mellem Himmel og Jord ved de mange aktiviteter, der kommer til at foregå.

Form og indhold
Med 11 forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i teltet Mellem himmel og Jord, samt 9 lokale frikirker, vil der være mange gode grunde til at være repræsenteret. Den kirkelige mangfoldighed vil være synlig for en hver, der besøger teltet.
Motivationen til at indgå i dette fællesskab vil naturligvis være forskellig om du kommer fra en landsdækkende kirkelig udviklingsorganisation, et økumenisk netværk, et evangelisk fællesskab, et netværk af migrantkirker eller en frikirke. Men på trods af forskelligheder er vi sammen med til at vise omverden, hvad kirken også er. Kirken er fællesskab i bøn – men også en profetisk stemme i verden, der kæmper for frihed, retfærdighed og kirken er ansvarlig handling i forhold til den svage. Kirken er århundreder gamle forskellige traditioner – men også initiativer på tværs i fælles handling til aktuelle udfordringer. Kirken er evighed – men også foranderlighed.
Hver af medarrangørerne har deres stand i teltet. Her vil der være mulighed for alle at møde den enkelte kirke eller organisation og blive klogere på, hvem netop de er. Men i teltet vil der også være fælles arrangementer, som alle arrangører er involverede i. Her vil både kirkelige repræsentanter, politikere og folk fra andre dele af civilsamfundet være med.  Undervejs vil der også være andre aktiviteter som f.eks. receptioner,  eller fælles gudstjenester.

Det står naturligvis den enkelte kirke eller organisation frit for selv at stå for arrangementer eller på anden måde synliggøre sig selv – f.eks. uden for teltet ved andre debatter eller andre steder ved Folkemødet. Teltet er bare en ramme, hvor man kan have sin base.

Mellem himmel og jord  | Tlf.: 41 15 14 42 | info@himmel-og-jord.dk